CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

các trường khảo sát và báo cáo theo mẫu về PGDĐT ( thầy Tửng chậm nhất ngày 14/10/2015)

Các trường xem lại danh sách nếu có điều chỉnh báo về PGD cho thầy Mừng qua điện thoại  chậm nhất ngày  06/11/2015.

gửi TH Vĩnh Thành B

Trang 1 / 196

Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55