may han khi argon

may han dinh chot

may han ho quang chim

may han diem

may han tig cu

may han mig gia re

may cat plasma cnc

Chi tiết tài liệu:  Thông tư 21/2012/TT-BCA
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư 21/2012/TT-BCA
Mô tả

Đề nghị các trường nghiên cứu thông tư 21 /2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước. Rà soát lại con dấu của đơn vị nếu chưa đúng theo mẫu quy định thì làm lại theo mẫu

Tên FileThong_tu_21_2012_TT_BCA.pdf
Kích thước FileRỗng
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lý
Tải xuống5711 Tải xuống
Cập nhật 03/08/2012 07:37
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum

Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55